rotating amplifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating amplifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating amplifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating amplifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rotating amplifier

  * kỹ thuật

  bộ khuếch đại quay

  bộ khuếch đại từ quay

  bộ khuếch đại từ xoay

  điện:

  máy khuếch đại quay

  toán & tin:

  máy khuếch đại xoay