peripheral weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral weld

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mối hàn theo chu vi