peripheral units nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral units nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral units giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral units.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral units

    * kinh tế

    các thiết bị phụ trợ, ngoại vi