peripheral speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • peripheral speed

  * kỹ thuật

  vận tốc vòng

  điện lạnh:

  tốc độ chu vi

  vận tốc cung

  vận tốc ngoài rìa

  hóa học & vật liệu:

  tốc độ ở biên