periodic time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periodic time

  * kỹ thuật

  chu kỳ

  khoảng thời gian

  điện tử & viễn thông:

  quãng thời gian

  thời gian định kỳ

  điện:

  thời gian lặp lại