periodic load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng chu kỳ