periodic kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic kiln.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic kiln

    * kỹ thuật

    lò liên hoàn