periodical winds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodical winds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodical winds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodical winds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodical winds

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gió định kỳ

    gió theo chu kỳ