periodic force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic force

    * kỹ thuật

    lực tuần hoàn