periodic acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic acid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • periodic acid

    any acid of iodine that contains oxygen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).