periodic motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periodic motion

  * kỹ thuật

  vật lý:

  chuyển động theo chu kỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • periodic motion

  motion that recurs over and over and the period of time required for each recurrence remains the same

  Synonyms: periodic movement