periodic group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periodic group

  * kỹ thuật

  vật lý:

  nhóm chu kỳ

  toán & tin:

  nhóm tuần hoàn