pay lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay lime.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pay lime

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá vôi sản xuất