paysage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paysage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paysage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paysage.

Từ điển Anh Việt

  • paysage

    /peii'zɑ:ʤ/

    * danh từ

    phong cảnh

    bức hoạ phong cảnh