pay day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay day

  * kinh tế

  ngày kết toán (cổ phiếu)

  ngày phát lương

  ngày thanh toán

  ngày trả lương