pay-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay-bed.

Từ điển Anh Việt

  • pay-bed

    * danh từ

    tiền giừơng (bệnh viện)