pay dirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay dirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay dirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay dirt.

Từ điển Anh Việt

 • pay dirt

  * danh từ

  đất chứa nhiều quặng (làm cho việc khai thác mỏ có thể lời)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay dirt

  * kinh tế

  đất bồi có chất khoáng

  đất mỏ có thể khai thác được

  * kỹ thuật

  đất đào có trả công

  luồng sa khoáng giàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pay dirt

  ore that yields a substantial profit to the miner

  a profitable success

  the inventor worked for years before hitting pay dirt