paydown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paydown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paydown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paydown.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paydown

    * kinh tế

    hoàn trả tiền vay