pay as you go nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay as you go nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay as you go giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay as you go.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay as you go

  * kinh tế

  chi tiêu tùy khả năng

  có tiền thì trả ngay

  không xài quá mức mình có

  thanh toán ngay các hóa đơn