part load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

part load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm part load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của part load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • part load

  * kinh tế

  hàng chở không đầy xe

  * kỹ thuật

  hàng đóng gói

  phần trọng lượng

  ô tô:

  một phần tải trọng

  tải bộ phận

  tải trọng bộ phận