law office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law office.

Từ điển Anh Việt

 • law office

  /'lɔ:'ɔfis/

  * danh từ

  phòng tư pháp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • law office

  * kinh tế

  văn phòng luật pháp

  văn phòng luật sư cố vấn