lawn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawn.

Từ điển Anh Việt

 • lawn

  /lɔ:n/

  * danh từ

  vải batit (một thứ vải gai mịn)

  * danh từ

  bãi c

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lawn

  * kỹ thuật

  bãi cỏ

  sàng vải batit

  xây dựng:

  thảm cỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lawn

  a field of cultivated and mowed grass