lawn-sprinkler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawn-sprinkler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawn-sprinkler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawn-sprinkler.

Từ điển Anh Việt

  • lawn-sprinkler

    /'lɔ:n,spriɳklə/

    * danh từ

    máy tưới c