lawn tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawn tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawn tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawn tool.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lawn tool

    Similar:

    garden tool: used for working in gardens or yards

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).