lawn-mower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawn-mower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawn-mower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawn-mower.

Từ điển Anh Việt

  • lawn-mower

    /'lɔn,mouə/

    * danh từ

    máy xén c