lawyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawyer.

Từ điển Anh Việt

 • lawyer

  /'lɔ:jə/

  * danh từ

  luật sư

  luật gia

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lawyer

  * kinh tế

  cá tuyết sông

  chưởng khế

  cố vấn luật pháp

  cố vấn phá luật

  công chứng viên

  luật sư

  trưởng khế

  * kỹ thuật

  luật sư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lawyer

  a professional person authorized to practice law; conducts lawsuits or gives legal advice

  Synonyms: attorney