lawyer cane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawyer cane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawyer cane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawyer cane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lawyer cane

    tall scrambling spiny palm of northeastern Queensland, Australia

    Synonyms: Calamus australis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).