lawfulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawfulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawfulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawfulness.

Từ điển Anh Việt

 • lawfulness

  /'lɔ:fulnis/

  * danh từ

  sự hợp pháp, sự đúng luật

  tính chính thống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lawfulness

  the quality of conforming to law

  Antonyms: unlawfulness