unlawfulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unlawfulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unlawfulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unlawfulness.

Từ điển Anh Việt

 • unlawfulness

  /'ʌn'lɔ:fulnis/

  * danh từ

  tính chất không hợp pháp, tính chất bất chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unlawfulness

  the quality of failing to conform to law

  Antonyms: lawfulness