inlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet.

Từ điển Anh Việt

 • inlet

  /'inlet/

  * danh từ

  vịnh nhỏ; lạch (giữa hai hòn đảo)

  vật khảm, vật dát; vật lắp vào, vật lồng vào

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lối vào

 • inlet

  kỹ . lối vào đầu vào, sự thu nhận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inlet

  * kỹ thuật

  cống lấy nước

  cửa nạp

  đầu vào

  đường vào

  lạch

  lạch (giữa hai đảo)

  lỗ hút

  lỗ nạp vào

  lỗ phun vào

  lỗ rót

  lỗ thông gió

  lối vào

  lồng vào

  miệng vào

  sự dẫn vào (cảng)

  sự nạp vào

  sự vào

  vịnh

  vịnh hẹp

  vịnh nhỏ

  ô tô:

  cửa hút vào

  cơ khí & công trình:

  cửa rót

  vịnh biển hẹp

  giao thông & vận tải:

  eo biển hẹp

  xây dựng:

  miệng nạp

  thu vào

  van nạp không khí

  y học:

  một chỗ mở tạo đường vào một xoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inlet

  an arm off of a larger body of water (often between rocky headlands)

  Synonyms: recess

  Similar:

  intake: an opening through which fluid is admitted to a tube or container