inlet cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet cam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet cam

    * kỹ thuật

    cam nạp