inlet end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet end

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đầu vào (tuabin)