inlet pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inlet pressure

  * kỹ thuật

  áp lực đầu vào

  áp suất hút

  áp suất hút vào

  cơ khí & công trình:

  áp lực tại cửa vào

  áp suất nạp vào

  điện lạnh:

  áp suất (lối) vào

  áp suất ở cửa vào

  điện:

  áp suất hơi vào