inlet opening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet opening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet opening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet opening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inlet opening

  * kỹ thuật

  cửa lấy nước

  cửa vào

  lỗ vào

  lối vào

  xây dựng:

  lỗ lấy nước vào

  lỗ nước vào

  cơ khí & công trình:

  miệng cống lấy nước