inlet chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inlet chamber

  * kỹ thuật

  buồng hút

  buồng nạp

  khoang hút (bơm)

  khoang nạp

  ngăn nạp

  ngăn nhập

  điện lạnh:

  buồng cấp (vào)

  xây dựng:

  buồng để không khí vào

  giếng đưa nước vào