inlet manifold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet manifold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet manifold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet manifold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inlet manifold

  * kỹ thuật

  cổ góp hút

  cụm ống hút

  ống góp hơi nạp

  ống hút

  ống nạp

  ô tô:

  ống nạp (động cơ)

  hóa học & vật liệu:

  ống nhánh dẫn vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inlet manifold

  manifold that carries vaporized fuel from the carburetor to the inlet valves of the cylinders