inlet channel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet channel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet channel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet channel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inlet channel

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kênh dẫn nước vào

  cơ khí & công trình:

  rãnh nạp