inlet tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet tube

    * kỹ thuật

    ống hút

    điện lạnh:

    ống nạp vào