inlet sill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet sill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet sill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet sill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet sill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngưỡng âu trên