inlet area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet area

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    diện tích đầu vào

    tiết diện đầu vào