inlet basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet basin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể đưa nước vào