inlet connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet connection

    * kỹ thuật

    đầu nối vào

    ống nạp

    ống vào