inlet elevation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet elevation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet elevation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet elevation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet elevation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ cao cửa vào