inlet works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet works

    * kỹ thuật

    công trình dẫn nước