intake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intake.

Từ điển Anh Việt

 • intake

  /'inteik/

  * danh từ

  điểm lấy nước vào (sông đào, ống bơm...)

  sự lấy vào; vật lấy vào; lượng lấy vào

  a small pipe has little intake: một cái tẩu nhỏ lấy thuốc chẳng được bao nhiêu

  đương hầm thông hơi (trong mỏ)

  chỗ eo (bít tất, ống dẫn nước...)

  đất khai hoang (ở vùng lầy)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intake

  * kỹ thuật

  lỗ hút

  lỗ rót

  lượng vào

  ống bơm

  sự hút vào

  sự vào

  điện:

  hồ lấy nước

  hóa học & vật liệu:

  sự cho thêm vào

  cơ khí & công trình:

  sự hút nạp

  sự thu vào

  xây dựng:

  sự lấy nước vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet