consumption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumption.

Từ điển Anh Việt

 • consumption

  /kən'sʌmpʃn/

  * danh từ

  sự tiêu thụ, sự tiêu dùng (hàng hoá, điện, than, nước...)

  home consumption: sự tiêu thụ trong nước

  sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ, sự tàn phá

  consumption of a fortume: sự tiêu phá tài sản

  (y học) bệnh lao phổi

 • consumption

  (Tech) tiêu thụ

 • Consumption

  (Econ) Sự tiêu dùng

  + Hành động sử dụng hàng hoá và dịch vụ để thoả mãn nhu cầu hiện tại.

 • Consumption

  (Econ) Tiêu dùng.

 • consumption

  sự tiêu dùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet