ingestion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingestion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingestion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingestion.

Từ điển Anh Việt

 • ingestion

  /in'dʤestʃn/

  * danh từ

  sự ăn vào bụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ingestion

  Similar:

  consumption: the process of taking food into the body through the mouth (as by eating)

  Synonyms: intake, uptake