consumption bundle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumption bundle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumption bundle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumption bundle.

Từ điển Anh Việt

  • Consumption bundle

    (Econ) Bó hàng tiêu dùng; Điểm kết hợp tiêu dùng.