genus taxidea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus taxidea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus taxidea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus taxidea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus taxidea

    Similar:

    taxidea: in some classifications considered a genus of subfamily Melinae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).