genus tamias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus tamias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus tamias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus tamias.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus tamias

    Similar:

    tamias: chipmunks of eastern North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).